606 664 373
od 8 do 18 hod.

Údržba zeleně

 • Návrh a realizace zeleně a zahrad s následnou údržbou
 • Návrhy a montáž závlahových systémů s následnou údržbou
 • Celoroční údržba zahrad, výhraby, ořezy a tvarování stromů a keřů, výsadby květin
 • Pokládání solitérních kamenů do okrasných zahrad
 • Odvoz bioodpadů (větve, tráva), likvidace štěpkováním (i pronájem stroje s obsluhou)
 • Jarní údržba trávníků (provzdušnění (vertikutace), dosev, hnojení)
 • Zakládání nových trávníků výsevem
 • Pokládání kobercových trávníků
 • Prodej dekoračních materiálů (kůra, štěpky, kamenivo, štěrky)
 • Selektivní odplevelení travnatých ploch
 • Likvidace plevelů a náletových dřevin totálním herbicidem
 • Celoroční plnění bazénů pitnou vodou z cisterny
 • Přípravné práce pro stavby