606 664 373
od 8 do 18 hod.

Lesní fréza

Pokud potřebujete na pozemku zlikvidovat náletové dřeviny, přerostlý plevel a křoví, povolejte lesní frézu.

Horský traktor Reform Mounty 100 s lesní frézou SEPI rychle a spolehlivě zlikviduje vše nad úrovní terénu, čímž pomáhá při rekultivaci krajiny. Lesní fréza umožňuje vyčistit zarostlý, neudržovaný pozemek s náletovými dřevinami a to ve svazích až do sklonu 35 stupňů od dřevní hmoty (keře a stromy až do průměru 20 cm). Frézování likviduje kořeny do hloubky 5 cm a vzniká tak hladká plocha vhodná např. k osetí a běžné údržbě sečením. Veškerá dřevní hmota je nadrcená a promíchaná se zeminou a odpadá tím jakákoli likvidace a doprava. Tato služba je vhodná i pro klienty realitních kanceláří, kteří tímto zásahem zpřehlední tvar a rozlohu pozemku a tím navýší jeho cenu!

Variantou pro pozemky nepřístupné pro traktor je vyklestění keřů a dřevin a následné zpracování štěpkovačem. V případě zájmu vzniklou hmotu odvezeme a zlikvidujeme. Ruderální porost likvidujeme mulčovačem SAFETY připojeném na jednom z našich mini nakladačů.

Typy prací vhodných pro lesní frézu:

 • Drcení větví na hromadách
 • Údržba pozemků zarostlých náletovými dřevinami
 • Likvidace pařezů v zemi
 • Odstranění pařezů vytržením ze země
 • Frézování pařezů lze provést pařezovou frézou
 • Likvidace náletových dřevin
 • Rekultivace a vyčištění pozemků
 • Drcení klestu po těžbě dřeva
 • Drcení keřů
 • Vyčištění zarostlé plochy plevelem, stromky
 • Prosekání neprostupného terénu (ostružiny, maliníky, šípek)

Realizované zakázky:

 • Čištění břehů řeky Bečvy od náletových dřevin a stromů
 • Rekultivace zanedbaného pozemku v Medlánkách
 • Drcení vyřezaných stromků na ploše budoucích stavebních parcel v Soběšicích
 • Odlesnění a příprava na těžbu v lomu v Mokré u Brna
 • Likvidace zbytků po těžbě v lese