606 664 373
od 8 do 18 hod.

Mlatové cesty

V poslední době se při budování a rekonstrukci parkových chodníků pro pěší a jiných účelových komunikací stále více hovoří o minerálním betonu, který umožňuje relativně nenákladný způsob jejich zakládání či rekonstrukce.

Mlatové cesty jsou konstruovány jako sypané plochy z přírodního kameniva ve směsi s jemnější frakcí, které se následně mechanicky hutní. Těleso mlatové cesty se někdy na okrajích zpevňuje lemováním z kovové páskoviny, příp. jiného odolného materiálu (dubové či bukové trámy). Základem tělesa mlatové cesty je vrstva směsi dvou frakcí přírodního nebo umělého kameniva (např. struska, recyklát a pod.), která je namíchaná, rozprostřená a zhutněná tak, aby zajišťovala maximální soudržnost a nejvyšší dosažitelnou únosnost. Vyšší trvanlivosti mlatové cesty dosáhneme vložením odvodňovacích svážnic, které zabraňují nadměrné vodní erozi cesty v celé její délce.

Mlatové cesty budujeme jako parkové cesty pro pěší, kde se neočekává příliš velký provoz, nebo jako povrch sportovišť a parkovišť.

Postup prací jsme se pokusili zachytit na několika fotografiích:

  • Odbagrování zeminy pod tělesem budoucí cesty
  • Položení podkladové kameninové vrstvy
  • Hutnění a vyrovnání podloží
  • Položení a zajištění geotextilie
  • Rozprostření směsi kameniva
  • Vyrovnání a hutnění

Máte zájem o nacenění uvedeného typu práce? Kontaktujte Služby Minks s.r.o.