606 664 373
od 8 do 18 hod.

Čištění komunikací a chodníků

Jednou z našich stěžejních činností je údržba chodníků, komunikací, parkovišť a ploch ve firemních areálech.

Naše firma se zabývá rozsáhlým portfoliem služeb v rámci letní a zimní údržby silnic, čištění komunikací. Své služby (čištění silnic, kropení komunikací, úklid komunikací, úklid v okolí staveb, úklid areálů, blokové čištění, zametání a údržba chodníků, strojní zametání, zametení a sběr inertního posypu), poskytujeme obcím, městským částem i živnostníkům. Při práci používáme profesionální techniku, která plní náročná kriteria na současné imisní limity prašnosti (PM10). Čistíme asfaltové, dlážděné a betonové plochy v městských částech Brna, okolních obcích, firemních areálech. V případě provádění blokového čištění rozmísťujeme výhradně značky odpovídající současné legislativě.

Blokové čištění chodníků a komunikací:

 1. Tři týdny před blokovým čištěním provedeme dle potřeby chemickou likvidaci prorůstající vegetace v chodnících a komunikacích.
 2. Podle schváleného plánu rozmístění dopravních značek při blokovém čištění provedeme rozmístění přechodného dopravního značení čištěných ulic.
 3. Při první údržbě po zimní sezóně bývá nutné provést ruční, nebo mechanický sběr zimního posypu metením a škrábáním.
 4. Podle stavu prorůstající vegetace krajnicí, nebo obrubníky se rozhodneme zda je nutné provést sečení, nebo mechanické odstranění pomocí řezacího, či lanového kartáče.
 5. V případě většího znečištění komunikace, kdy by zametací stroje nebyly schopny vlastním kropením zamezit víření prachu, provedeme intenzivní kropení komunikace.
 6. Dále následuje strojní čištění, odmetení větších ploch válcovým kartáčem s mlžením na vozidle IVECO Eurocargo 4×4. Poté jsou nametené nečistoty vysáty mokrou cestou samosběrnými vozy HAKO CityMaster 1200.
 7. Při údržbě chodníků provádíme také mechanické odstranění prorůstající trávy, naplavené zeminy z obrubníků. Plochy jsou následně zameteny komunálními stroji HAKO.
 8. Ve specifických případech, kdy jsou nečistoty zachyceny například ve spárách dlažby, provedeme ruční vymývání tlakovou hadicí z cisterny.
 9. Posledním krokem blokového čištění je umytí komunikace vodou o tlaku 20 bar naší kropičkou, při kterém jsou spláchnuty poslední zbytky nečistot.

 

Údržba ploch ve firemních provozech, areálech a průmyslových halách:

Naše zametací stroje pomáhají udržet čistotu několika firemních areálů v Brně a okolí. Při pracích používáme podobné postupy jako při blokových čištěních.

Letní údržba komunikací a chodníků zahrnuje:

 • Strojní a ruční čištění komunikací, chodníků a veřejných prostranství
 • Sběr psích exkrementů ze zatravněných a pevných ploch
 • Kombinované čištění komunikací
 • Kropení komunikací a prostranství, tlakové mytí komunikací
 • Údržba dětských hřišť a pískovišť

Pokud vás trápí nepořádek na komunikacích, chodnících a areálech, obraťte se na Služby Minks s.r.o.. Máme pro vás řešení!