Plochy, na kterých chcete omezit vjezd a parkování vozidel, lze zabezpečit položením velkých zátarasních kamenů.

 

Pokud vám auta neoprávněně najíždí, nebo parkují na travní ploše, mohou vám pomoci zátarasní kameny. Položení kamenů jsme realizovali na místech, kde si majitel nepřeje dovolit vjezd automobilů, kolem parkovacích ploch, atd. Zde je několik fotografií z rekonstrukce komunikačního pásku s položením zátarasních kamenů.

  • Výběr vhodných kamenů v lomu
  • Převoz na místo pokládky
  • Umístění a usazení
  • Finální úprava komunikačního pásku borovou kůrou

 

 

 

 

 

Máte zájem o nacenění uvedeného typu práce? Kontaktujte Služby Minks s.r.o.

 

zpět nahoru