Warning: htmlspecialchars(): charset `držby a ne jinam.</p> <p><strong>* Na první schůzi sněmovny 4. února jste měli projednat 81. bodů. To nelze přece řešit na jediném jednání. </strong></p> <p>Projednali jsme za úterý jediný bod. Plán byl jiný a do pátku jsme měli mít většinu důležitých věcí projednáno. Je nutné, podle mého, změnit jednací řád, aby předsedové opozičních klubů nemohli mluvit neomezeně dlouho a omezit dvouhodinové přestávky na porady či další časová omezení. Pak skutečně nezbývá čas na projednávání důležitých bodů a zákonů. Produktivita je mizerná, ale změnit to můžeme jedině změnou legislativy.</p> <p>INS_IMG</p> <p><strong>* Máš kancelář v Kolíně, na Karlově náměstí v podchodu U Zlatého lva. S čím se mohou na tebe občané obrátit</strong>?</p> <p>Ano, kancelář byla v lednu otevřena. Voliči se mohou obrátit na nás s čímko in /data/www/18594/sluzbyminks_cz/www/libraries/src/Application/SiteApplication.php on line 164
Lesní fréza - Technické a zahradní služby | Služby Minks s.r.o.


Warning: htmlspecialchars(): charset `držby a ne jinam.</p> <p><strong>* Na první schůzi sněmovny 4. února jste měli projednat 81. bodů. To nelze přece řešit na jediném jednání. </strong></p> <p>Projednali jsme za úterý jediný bod. Plán byl jiný a do pátku jsme měli mít většinu důležitých věcí projednáno. Je nutné, podle mého, změnit jednací řád, aby předsedové opozičních klubů nemohli mluvit neomezeně dlouho a omezit dvouhodinové přestávky na porady či další časová omezení. Pak skutečně nezbývá čas na projednávání důležitých bodů a zákonů. Produktivita je mizerná, ale změnit to můžeme jedině změnou legislativy.</p> <p>INS_IMG</p> <p><strong>* Máš kancelář v Kolíně, na Karlově náměstí v podchodu U Zlatého lva. S čím se mohou na tebe občané obrátit</strong>?</p> <p>Ano, kancelář byla v lednu otevřena. Voliči se mohou obrátit na nás s čímko in /data/www/18594/sluzbyminks_cz/www/plugins/content/sigplus/core.php on line 65

Warning: htmlspecialchars(): charset `držby a ne jinam.</p> <p><strong>* Na první schůzi sněmovny 4. února jste měli projednat 81. bodů. To nelze přece řešit na jediném jednání. </strong></p> <p>Projednali jsme za úterý jediný bod. Plán byl jiný a do pátku jsme měli mít většinu důležitých věcí projednáno. Je nutné, podle mého, změnit jednací řád, aby předsedové opozičních klubů nemohli mluvit neomezeně dlouho a omezit dvouhodinové přestávky na porady či další časová omezení. Pak skutečně nezbývá čas na projednávání důležitých bodů a zákonů. Produktivita je mizerná, ale změnit to můžeme jedině změnou legislativy.</p> <p>INS_IMG</p> <p><strong>* Máš kancelář v Kolíně, na Karlově náměstí v podchodu U Zlatého lva. S čím se mohou na tebe občané obrátit</strong>?</p> <p>Ano, kancelář byla v lednu otevřena. Voliči se mohou obrátit na nás s čímko in /data/www/18594/sluzbyminks_cz/www/plugins/content/sigplus/core.php on line 65

Warning: htmlspecialchars(): charset `držby a ne jinam.</p> <p><strong>* Na první schůzi sněmovny 4. února jste měli projednat 81. bodů. To nelze přece řešit na jediném jednání. </strong></p> <p>Projednali jsme za úterý jediný bod. Plán byl jiný a do pátku jsme měli mít většinu důležitých věcí projednáno. Je nutné, podle mého, změnit jednací řád, aby předsedové opozičních klubů nemohli mluvit neomezeně dlouho a omezit dvouhodinové přestávky na porady či další časová omezení. Pak skutečně nezbývá čas na projednávání důležitých bodů a zákonů. Produktivita je mizerná, ale změnit to můžeme jedině změnou legislativy.</p> <p>INS_IMG</p> <p><strong>* Máš kancelář v Kolíně, na Karlově náměstí v podchodu U Zlatého lva. S čím se mohou na tebe občané obrátit</strong>?</p> <p>Ano, kancelář byla v lednu otevřena. Voliči se mohou obrátit na nás s čímko in /data/www/18594/sluzbyminks_cz/www/components/com_content/views/article/view.html.php on line 206

Pokud potřebujete na pozemku zlikvidovat náletové dřeviny, přerostlý plevel a křoví, povolejte lesní frézu.

 

Horský traktor Reform Mounty 100 s lesní frézou SEPI rychle a spolehlivě zlikviduje vše nad úrovní terénu, čímž pomáhá při rekultivaci krajiny. Lesní fréza umožňuje vyčistit zarostlý, neudržovaný pozemek s náletovými dřevinami a to ve svazích až do sklonu 35 stupňů od dřevní hmoty (keře a stromy až do průměru 20 cm). Frézování likviduje kořeny do hloubky 5 cm a vzniká tak hladká plocha vhodná např. k osetí a běžné údržbě sečením. Veškerá dřevní hmota je nadrcená a promíchaná se zeminou a odpadá tím jakákoli likvidace a doprava. Tato služba je vhodná i pro klienty realitních kanceláří, kteří tímto zásahem zpřehlední tvar a rozlohu pozemku a tím navýší jeho cenu!

 

Variantou pro pozemky nepřístupné pro traktor je vyklestění keřů a dřevin a následné zpracování štěpkovačem. V případě zájmu vzniklou hmotu odvezeme a zlikvidujeme. Ruderální porost likvidujeme mulčovačem SAFETY připojeném na jednom z našich mini nakladačů.

 

Typy prací vhodných pro lesní frézu:

 • Drcení větví na hromadách
 • Údržba pozemků zarostlých náletovými dřevinami
 • Likvidace pařezů v zemi
 • Odstranění pařezů vytržením ze země
 • Frézování pařezů lze provést pařezovou frézou
 • Likvidace náletových dřevin
 • Rekultivace a vyčištění pozemků
 • Drcení klestu po těžbě dřeva
 • Drcení keřů
 • Vyčištění zarostlé plochy plevelem, stromky
 • Prosekání neprostupného terénu (ostružiny, maliníky, šípek)

 

Realizované zakázky:

 • Čištění břehů řeky Bečvy od náletových dřevin a stromů
 • Rekultivace zanedbaného pozemku v Medlánkách
 • Drcení vyřezaných stromků na ploše budoucích stavebních parcel v Soběšicích
 • Odlesnění a příprava na těžbu v lomu v Mokré u Brna
 • Likvidace zbytků po těžbě v lese

 

 

 

 

 

zpět nahoru